Služby naší kanceláře

 • Pro prodej i pronájem Vaší nemovitosti zajistíme zpracování textu i fotodokumentaci pro zajištění kvalitní inzerce, doporučíme nastavení ceny dané nemovitosti. Následně se pokusíme co nejrychleji nalézt nejvhodnějšího zájemce i formou vyhledávání z databáze našich klientů.
 • Pro klienty vyhledáváme vhodné nemovitosti. V co nejkratším možném termínu zajistíme prohlídku dané nemovitosti a poradíme ve všech otázkách potřebných pro Vaše rozhodnutí.
 • Samozřejmostí je pro nás příprava a kontrola všech dokumentů k nemovitosti, potřebných pro vaše investiční rozhodnutí i následnou realizaci koupě nemovitosti.
 • Následná realizace obchodního případu je zajištěna formou advokátního servisu v advokátní kanceláři.
 • Sepsání smluvních dokumentů: kupní smlouvy, případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o advokátní úschově kupní ceny,  u družstevních bytů smlouvy o převodu členských práv a povinností k družstevnímu obsahující veškeré náležitosti  stanovené příslušnými právními předpisy.
 • Schůzku v advokátní kanceláři za účelem podpisu výše uvedených smluvních dokumentů všemi smluvními stranami s ověřením podpisů.
 • Advokátní úschovu kupní ceny.
 • Podání návrhu na vklad vlastnického práva na příslušném katastrálním úřadu a následném zápisu na list vlastnictví,  případně převod členských práv a povinností na příslušném bytovém družstvu.
 • Na závěr obchodního případu připravíme předávací protokol k předání dané nemovitosti.
 • - Odhady tržní ceny
  - Odhady pro dědické řízení
  - Odhady obvyklé ceny

  „Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.“